Kotitalouksien ja yritysten lainanjano korkein 20 vuoteen

Jos on uskominen Finanssialan julkaisemaan, vuoden neljänteen pankkibarometriin, kotitaloudet ja yritykset tavoittelevat lainaa enemmän kuin viime vuoden aikana. Pankinjohtajat ovat taas ilmaisseet odotukset tulevasta ja nämä tiedot on kerätty Finanssialan tuoreimpaan pankkibarometriin. Tulos on selvä, pankinjohtajien arvioiden mukaan kotitaloudet kysyvät luottoa viime vuotta enemmän. Luottokysynnän oletetaan jatkuvan vuoden 2018 alussa poikkeuksellisen kiivaana. Barometrin saldoluku on 78, mikä on aiempaan verrattuna hyvin korkea luku. Itse asiassa, se on korkein saldoluku viimeisen kahdenkymmenen vuoden ajalta. Ei edes yksi kyselyyn vastanneista pankinjohtajista esitä olettamusta, että lainojen kysyntä laskisi. Pankinjohtajien usko riittää myös siihen, että omaa asuntoa varten hankittua lainaa pyydetään tulevaisuudessa vielä nykyistä enemmän. Myös yritysten lainatarpeet korostuvat, erityisesti uusien investointien hankinnan osalta. IV / 2017 barometrikysely toteutettiin marras-joulukuun taitteessa, verkossa tehtävällä kyselyllä. Kyselyn perusteella on havaittu, että vaikka lainaa heti haetaankin enemmän, myös kiinnostus sijoittamiseen on edelleen kasvussa. Finanssialan tiedotteesta käy ilmi että vakuudettoman yrityslainan kysyntä on kasvanut edellisestä vuodesta. Kasvua on nähtävissä erityisesti investointeja varten otettavissa lainoissa. Tästä on selkeä seuraus, että luottokysynnän saldoluku on noussut korkeimpaan lukemaan, eikä kukaan vastaajista arvioi kysynnän kasvun laskua. Finanssialan analyytikko Elina Salminen kertoo tiedotteessaan, että asuntosijoittamisen kiinnostavuus on kasvanut erityisesti kotitalouksien osalta ja sijoittamista on tehty perinteisesti suoraan tai vaihtoehtoisesti asuntorahastojen kautta. Salminen toteaakin, että ”Olemattomien korkotuottojen aikana asuntosijoitukset on nähty kiinnostavana vaihtoehtona, jonka riskitaso sijoittuu yleensä osake- ja korkosijoitusten välimaastoon.” Asuntosijoittamisen kasvun voi nähdä myös asuntoluotottamisen kasvuna. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä pankkibarometri kuvastaa pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia eri sijoitusmuotojen kehityksestä ja luoton kysynnästä.

Leave a Reply